WBE Rijnland-Zuid

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Deze website is bedoelt ter verbetering van de communicatie tussen jagers onderling maar ook ter informatie voor alle belangstellenden m.b.t. tot jacht en faunabeheer.

Wij wensen is veel plezier bij uw bezoek aan onze website. Voor verdere informatie of vragen/opmerkingen kunt ons bereiken via het contactformulier onder de tab "contact".

Voor lid of donateur worden kunt een lidmaatschap formulier vinden onder de tab "WBE Rijnland-zuid"

Namens het bestuur WBE Rijnland-ZuidWBE Rijnland-Zuid is opgericht in 1991 en telt momenteel ong. 100 jachthouders en 25 donateurs.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.