Lidmaatschap WBE Rijnland-Zuid

Lid of Donateur worden:
Wilt u lid worden van WBE Rijnland-Zuid? dat kan als u in het bezit bent van een mogelijkheid tot jagen binnen de WBE. heeft u de mogelijkheid niet kunt u alleen donateur worden, ( dit kan naderhand worden omgezet).
Als donateur wordt u ook op de hoogte gehouden van de werkzaamheden binnen de WBE.

Download in de 'link' het formulier, klik op "bewerking inschakelen en stuurt dit zo volledig mogelijk ingevuld naar: fauna@wbe-rijnland-zuid.nl 

Klik op onderstaand link en vul het geopende formulier op de pc in.

 link: https://www.wbe-rijnland-zuid.nl/files/Aanmeldingsformulier WBE.pdf

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar fauna@wbe-rijnland-zuid.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
E-mail: *
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.