Lidmaatschap WBE Rijnland-Zuid

Lid of Donateur worden:
Wilt u lid worden van WBE Rijnland-Zuid? dat kan als u in het bezit bent van een mogelijkheid tot jagen binnen de WBE. heeft u de mogelijkheid niet kunt u alleen donateur worden, ( dit kan naderhand worden omgezet).
Als donateur wordt u ook op de hoogte gehouden van de werkzaamheden binnen de WBE.

Download in de onderstaande 'link' het formulier, stuurt dit zo volledig mogelijk ingevuld naar:
 fauna@wbe-rijnland-zuid.nl 

 link: https://www.wbe-rijnland-zuid.nl/files/Aanmeldingsformulier WBE.pdf

Vul bovenstaand formulier in, sla deze op in uw computer en verstuur het formulier.


Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar fauna@wbe-rijnland-zuid.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoon: *
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum: *
Geboorteplaats:
IBAN: *
Akkoord met automatische incasso: Ja Nee
Jachthouder: Ja Nee
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:
Gekwalificeerd persoon: Ja Nee
Gekwalificeerd persoon nummer:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
DORA/FRS: Ja Nee
DORA/FRS nummer:
Belang van lidmaatschap: * Eigen jachtveld
Gastjager
Combinatie, namelijk:
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.