Lidmaatschap WBE Rijnland-Zuid

Lid of Donateur worden:
Wilt u lid worden van WBE Rijnland-Zuid? dat kan als u in het bezit bent van een mogelijkheid tot jagen binnen de WBE. heeft u de mogelijkheid niet kunt u alleen donateur worden, ( dit kan naderhand worden omgezet).
Als donateur wordt u ook op de hoogte gehouden van de werkzaamheden binnen de WBE.

Download in de 'link' het formulier, klik op "bewerking inschakelen en stuurt dit zo volledig mogelijk ingevuld naar: fauna@wbe-rijnland-zuid.nl 

link: https://www.wbe-rijnland-zuid.nl/files/Aanmeldingsformulier WBE.doc

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar fauna@wbe-rijnland-zuid.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Mobiel:
E-mail: *
IBAN:
Jachtaktehouder: Ja Nee
Lid Koninklijke Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Jagersvereniging:
Lid NOJG: Ja Nee
Opmerkingen:

Hierbij geef ik toestemming aan de WBE voor het verwerken van mijn gegevens om uitvoering te geven aan mijn lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.


* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.