Mentorschap

Mentorschap voor beginnende jagers

De Jagersvereniging lanceerde in 2016 het mentorschapsproject voor beginnende jagers. Met dit project wil zij beginnende jagers helpen met netwerken in de jagerswereld om ervoor te zorgen dat jagers zoveel mogelijk toegang hebben tot jacht, beheer en schadebestrijding, onder begeleiding van ervaren, vakkundige mentoren. De Jagersvereniging ziet het samen met de WBE’s als haar taak om de overgang van theorie en praktijk voor beginnende jagers goed overbrugbaar te maken. Dit project stimuleert ervaren jagers om als mentor hun kennis en kunde van jagen en jachttradities over te dragen op de volgende generaties jagers.

Aan de slag met mentorschap, als mentor of beginnende jager
Na het afronden van de jachtopleiding is er een groep nieuwe jagers die soms moeilijk aansluiting krijgt bij jacht, beheer en schadebestrijding. De hoofdreden is dat zij geen netwerk hebben waarin praktijkervaring opgedaan kan worden en ze de fijne kneepjes van het vak kunnen leren.

Mentorschap voor beginnende jagers is van essentieel belang voor de professionele ontwikkeling van de Nederlandse jagers. Dat geldt voor de beginnende jagers maar ook de mentoren zelf. Voor oudere of meer ervaren jagers is het verrijkend om iemand met een frisse kijk op de jachtpraktijk mee te nemen. Beginnende jagers stellen ingesleten gewoonten en vanzelfsprekendheden op de proef. Dat houdt je scherp en ook kritisch op jezelf.

Hier vindt u een voorbeeld van een overeenkomst tussen een mentor en een beginnende jager en andere documenten

Gedragscode mentorschapsproject
Deze Gedragscode helpt om onze verwachtingen naar elkaar te verwoorden. De code zal niet voor elke situatie waarmee je kunt worden geconfronteerd een passende oplossing bieden, maar geeft algemene richtlijnen. Gebruik in die gevallen waar de Gedragscode niet in voorziet je eigen gevoel en gezond verstand.

Respect
Waardering en collegialiteit
o we laten de ander in zijn of haar waarde, ook al zijn we het niet met elkaar eens
o we zeggen het als iemand iets goed doet
o we respecteren de eigenheid en diversiteit van de ander
o we praten mét elkaar en niet óver elkaar
o we staan open voor (opbouwende) kritiek
o we oordelen niet direct, maar vragen na, doen onderzoek en trekken daarna pas conclusies

Integriteit
Eerlijkheid en betrouwbaarheid
o we doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na
o we willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen
o we gaan vertrouwelijk met alle informatie om die we krijgen
o we respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen
o we zijn bereid samen te werken en andere te steunen en te helpen

Professionaliteit
Deskundigheid en duidelijke procedures
o we lossen problemen zo snel mogelijk op en durven initiatieven te nemen.
o we voldoen aan de eisen die aan onze functie als mentor wordt gesteld
o we kunnen op onze professionaliteit worden aangesproken
o we toetsten/evalueren regelmatig procedures, afspraken en werkwijzen
o we staan ervoor open om nieuwe dingen te leren

Hoe kan ik als jachtcursist of junior jager deelnemen aan het mentorschapsproject van de Jagersvereniging?
Meld je aan bij de WBE in het gebied waar je gaat jagen of bij jouw plaatselijke WBE. Informeer bij deze WBE of daar een mentorschapsproject loopt. Laat hen weten dat je graag geholpen wilt worden bij het netwerken in de jagerswereld. Bied bij deze WBE aan te willen helpen bij schoonmaakdagen, faunatellingen enz.

Hoe word ik mentor binnen het mentorschapsproject van de Jagersvereniging?
Mentorschap moet je liggen, je moet er plezier in hebben je kennis en vaardigheden op een enthousiasmerende wijze over te dragen. Dat vergt geduld en betrokkenheid. Beschikt u over deze eigenschappen en voelt u ervoor om binnen uw WBE een of meerdere jagers de kneepjes van het vak te leren? Meld u dan aan als mentor bij uw WBE-bestuur.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.