Organisatie

Het bestuur van WBE Rijnland-Zuid is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Ron Nieuwhoff

Secretaris:
Jacob de graaf

Penningmeester:
Jacob de Graaf

Faunacoördinator:
Johan van Dorp

Bestuurslid:
Nico van Duijvendijk PR.


---------------------------------------------------------

De taken van het dagelijks bestuur bestaan uit:
  • Organiseren van bestuursvergaderingen
  • Organiseren van de jaarlijkse ALV
  • Voorlichting aan scholen en verenigingen
  • Contact en samenwerking met omliggende WBE's
  • Samenwerking zoeken en onderhouden met andere organisaties
  • Aanschaf van materiaal zoals kunstbouwen
  • Onderhoud jachtveld- en jachthoudergegevens
  • Overleg voeren met overheden betreffende collectief afgesloten jachthuurovereenkomsten
  • Overleg voeren met landelijke en provinciale organisaties (KNJV, FBE etc.)
  • Organiseren van de landelijk verplicht gestelde tellingen (schemertelling, trend telling)  


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.