Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Mobiel:
E-mail: *
IBAN:
Jachtaktehouder: Ja Nee
Lid Koninklijke Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Jagersvereniging:
Lid NOJG: Ja Nee
Opmerkingen:

Hierbij geef ik toestemming aan de WBE voor het verwerken van mijn gegevens om uitvoering te geven aan mijn lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.


* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.