Wet Natuur

Op het ogenblik wordt er hard gewerkt aan een nieuwe wet ter vervanging van de huidige Flora- en Faunawet.
Zoals het er nu naar uitziet zullen er een aantal interessante wijzigingen in de nieuwe wet doorgevoerd worden.

Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van de KNJV.

Klik op op deze link om rechtstreeks naar de website te gaan.

http://www.knjv.nl/page.asp?id=1924&menu=5273


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.